Välkommen!

POSOM

Välkommen till Mötesplats POSOM den 22 november i Karlstad.

Just nu kan vi inte ta emot fler deltagare.

Anmälda deltagare.

Bokade deltagarplatser kvarstår och kan ersättas av annan person. Bokning av bonusföreläsningar

Vänliga hälsningar,

Peter Linhard, projektledare
peter@posom2020.se