Bonusföreläsningar

Anmäl deltagare till Bonusseminarier

Program kostnadsfria Bonusseminarier dagen innan Posomkonferensen. Dessa sker parallellt mellan 16.00-17.50 på Scandic Winn

Eli Gunnarsson, barnneurolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ansvarig för barn och ungdomar med traumatiska hjärnskador i Region Stockholm.
Klas Blomgren, professor i pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Institutet

  • Traumatiska hjärnskador hos barn och ungdomar. Hur bör samordning se ut mellan sjukvård, elevhälsa och idrotten för denna skadegrupp vid ”lätta” traumatiska hjärnskador? (hjärnskakning)
  • Vad säger den moderna neurovetenskapen om vikten av kontinuerlig, lustfylld fysisk aktivitet kopplad till bättre utveckling av hjärnans funktioner samt framtida hälsa?
    Hur påverkas barnhjärnnas viktigaste strukturer för minne och inlärning av pulshöjande aktiviteter?

Morgan Palmquist, tidigare Insatsledare 1996–2018 vid Räddningstjänsten i Karlstadsregionen
Peter Jansson-Ling, VD Ord & Bild, kundansvarig för bl a Rally Sweden, Fotografiska, Mötesplats POSOM mfl.

  • Synen på att aktivering av POSOM-grupper vid stora som små allvarliga händelser samt i huvudet på en insatsledare som hela sin yrkesverksamma tid arbetat med att möta människor i Kris.
  • att kommunicera vid kris

Jenny Nyberg, docent i folkhälsovetenskap, doktor i neurovetenskap vid Center for Brain Repair Göteborgs Universitet. Forskat i över 15 år på hjärnan kopplat till fysisk aktivitet
Håkan Nyman, leg psykolog, specialist i neuropsykologi. Håkan har varit ordförande i Sveriges Neuropsykologers förening, varit ordförande i specialistrådet i Sveriges psykologförbund samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i psykologi.

  • Hur påverkas funktioner som minne, inlärning och ekutiva förmågor vid stress, social isolering, depression, mindre fysisk aktivitet och ett innehållsfattigare liv?
  • Corona, hur påverkas hjärnans funktionella organisation både på kort och lång sikt när vi hamnar i en situation när vi moderna människor inte har genetiska förutsättningar att bearbeta information som vi påverkas av?