Information

Deltagaravgift: 1495 kr exkl. moms

Moderator

Joachim Gustafsson, stabschef tekniska förvaltningarna i Karlstads kommun

Målgrupp

Yrkesverksamma och ideellt arbetande inom området krishantering, så som Posom- och krisstödjargrupper, polis, räddningstjänst- och ambulanspersonal, elev- och studenthälsa, beteendevetare, samtalsterapeuter, psykologer, terapeuter, politiker, kyrkan, jurister, hälso- och sjukvårdspersonal.

Boende

Vi samarbetar med Scandic Winn i Karlstad, som ligger 150 meter från Karlstad CCC, som erbjuder mycket förmånliga priser på boende. Läs mer under boende.

Konferensanläggning

Mötesplats Posom2020 arrangeras på Karlstad CCC, en av Nordens mest moderna konferensanläggningar

Kontakt

Peter Linhard, projektledare
0709-48 28 00, peter@posom2020.se