Program

Program

Bussolyckan i Sveg – bakom kulisserna

08.35 – 09.30
Lars Edeborg, ambulanssjuksköterska, andra medicinska insats Region Gävleborg

Oli Timmel, anestesiläkare Östersund, helikopterläkare, ledningsansvarig på olycksplatsen

– Triage, kommunikation och arbeta under svåra förhållanden

– Vilka faktorer var gynnsamma för insats-
personalen?

– Tankar och reflektioner efter insatsen

09.30 – 10.00
Thure Waplan, driftschef Scandinavian Air Ambulance
– Luftburen logistik mellan ambulanshelikoptrar, civila samt ambulansflygplan vid olyckan

10.30 – 12.00
Anna Quarnå och Lisa Birgersson, inklusive panelsamtal om att arbeta under stress och svåra situationer.

Anna Quarnå, insatsansvarig Posom Härjedalen
– Erfarenheter när en liten kommun slår sig samman för att hjälpa till med så många drabbade

– Hur hjälpte vi hjälparna efter insatsen?

Lisa Birgersson, gruppchef elevhälsan utbildningsförvaltningen, Angeredsgymnasiet

– När en liten kommun, och 50 elever, drabbas av en större händelse 60 mil hemifrån – så organiserade vi krisstöd i skolan
– Reflektioner efter insatsen

12.00 – 13.00 Lunch

Att vara förberedd att arbeta under svåra förhållanden

13.00 – 13.40
Marcus Josefsson, advokat Rosengrens Advokatbyrå, Göteborg

Hur får man rätt (försäkrings-) ersättning efter en skada – vilka möjligheter och problemställningar finns gentemot försäkringsbolagen?
Några reflektioner efter att ha företrätt merparten av de skadelidande som målsägandebiträde i ”Bussolyckan”

14.10 – 15.05
Sara Hedrenius, Röda Korset, specialiserad på krisstöd och traumapsykologi

– Krishantering på olycksplats, individ/grupp och samhällsnivå

15.25 – 16.40 (inkl. fikapaus)

Igor Ardoris, mental tränare och pedagogisk konsult
– Mental träning för hantering av svåra situationer – hur kan du bli starkare på insidan?

– Varför skall vi träna för 10?